Převodovka s tenzometrickou vlnou

Převodovka s deformačními vlnami je speciální mechanický převodový systém, který zlepšuje určité vlastnosti ve srovnání s konvenčními převodovými systémy. Je velmi častý v robotice a používá se pro zpomalení převodů, ale může být také použit pro zvýšení rychlosti nebo pro diferenciální převodovky.

Převodovka s deformačními vlnami se skládá převážně ze čtyř základních komponent: generátoru vln, pružného ozubení, pružného ložiska a tuhého ozubeného kola. Jedná se o převodový převod, který je vybaven pružným ložiskem generátorem vln, který způsobuje řízenou elastickou deformaci pružného ozubeného kola a spojí se s tuhým převodem pro přenos pohybu a výkonu.

Proto je možno dosáhnout vyššího poměru zpomalení v menším objemu (ve stejném prostoru planetové převodovky obvykle vytvářejí pouze poměr zpomalení 10:1, což je možné od 30:1 do 320: 1).

Výhody deformačních vln:

  • Žádný odraz
  • Vysoká hustota a nízká hmotnost
  • Vysoký převodový poměr
  • Vysoké rozlišení a dobrá opakovatelnost
  • Vysoká točivá schopnost, koaxiální vstupní a výstupní hřídele.